Lesinhoud

Geen enkele leerling is hetzelfde, daarom wordt het lesmateriaal op de leerling persoonlijk afgestemd: pianoles op maat.
Enkele zaken die aan de orde komen zijn:

  • Notenlezen
  • Technische basis; muzikaliteit en techniek vormen een eenheid
  • Toonvorming; klankkleur en expressie
  • Verschillende muziekstijlen
  • Interpretatie
  • Improviseren, akkoorden
  • Muziektheorie, solfège en zelf muziek schrijven
  • Leren luisteren naar muziek
  • Leren studeren
 

Een persoonlijk accent

Iedereen heeft met pianospelen zijn eigen wensen, verwachtingen en favoriete muziek. Deze worden na een eerste kennismakingsles altijd besproken.
 

Lesfrequentie

De lesfrequentie die nodig is voor het realiseren van een goede muzikale pianistische ontwikkeling van pianoleerlingen is een wekelijkse les. Voor gevorderde volwassenen behoort een tweewekelijkse les tot de mogelijkheden.
 

Groepsles

Bij voldoende deelnemers kan er een groepsles georganiseerd worden waar verschillende aspecten aan bod komen, zoals actief luisteren, samenspelen en voorspelen. Vaak wordt hier inspiratie opgedaan voor andere muziekstijlen.
 

EPTA Graadexamens

Ter bevestiging van de ontwikkeling is het voor leerlingen mogelijk om via mij deel te nemen aan een openbaar optreden en theorie-examen om zo hun Graad-diploma's te behalen die georganiseerd worden door de European Piano Teachers Association.

De graden lopen A1 (beginnersniveau) tot E (zeer gevorderd)
Indien een leerling E heeft behaald dan kan deze zich gaan voorbereiden op een auditie voor het conservatorium.

Een graadexamen bestaat uit een kort optreden en een theoriegedeelte. De examens vinden plaats in heel Nederland en worden beoordeeld door een vakbekwame jury. Het voordeel van de graadexamens is dat er een doel wordt gesteld om naar toe te werken.
 

Lestarieven

Lestarieven en andere informatie op aanvraag via info@pianolessenassen.nl of bel 0643457888