Privacyverklaring

In deze privacyverklaring van Verona de Diego Pianolessen wordt omschreven welke persoonsgegevens we van bezoekers verzamelen en hoe hiermee wordt omgegaan. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Verona de Diego Pianolessen

 

Contact

 • Mocht u naar aanleiding van deze verklaring contact willen opnemen dan kan dat via de volgende contactgegevens: 

info@pianolessenassen.nl | 06 4345 7888 | het Kanaal 13 | 9406 AN Assen

Doel gegevens

 • Uw persoonsgegevens worden voor een aantal doelen verzameld: Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Om uw bestelling te verwerken (webshop) en te informeren over het verloop en de afwikkeling van de bestelling.

  • Om vraag, klacht of opmerking te verwerken en beantwoorden.
  • Om de website van Verona de Diego Pianolessen en de gebruikerservaring te verbeteren.

Ontvangers

 • Verona de Diego Pianolessen verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van doelstellingen of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om uw privacy te waarborgen.
 1. De gegevens die Verona de Diego Pianolessen ontvangt en verwerkt worden beheerd door JouwWeb. De website en e-mail van Verona de Diego Pianolessen worden gehost door JouwWeb, zodra u contact opneemt via het contactformulier of via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van JouwWeb. 
 2. De website van Verona de Diego pianolessen verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Beveiliging

 • Verona de Diego pianolessen neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot uw gegevens en veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. 

Opslag

 • Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Verona de Diego Pianolessen, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
 1. Op het moment dat u contact opneemt met Verona de Diego Pianolessen via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 2. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Minderjarigen

 • Bij 16 jaar of jonger mag onze website uitsluitend onder ouderlijk toezicht of toezicht van wettelijke vertegenwoordigers worden gebruikt.

Inzage van gegevens

 • Als u persoonsgegevens met ons hebt gedeeld heeft u het recht tot inzage en/of verwijdering van uw gegevens. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Verona de Diego Pianolessen.
 • Het gebruik maken van dit recht kan via info@pianolessenassen.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Verona de Diego Pianolessen niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Inwerkingstreding Privacy statement

 • Deze privacyverklaring is in werking getreden op 01-10-2018 en aangepast op 02-01-2020.

 

Contact

info@pianolessenassen.nl

Het Kanaal 13

9406 AN Assen

Tel: 06 4345 7888